Юни

- Поливайте обилно градината

- Подрежете вечнозелените храсти

- Проверете растителността за болести и вредители

- Премахвайте плевелите веднъж седмично

- Аерирайте тревния килим

- Косете тревния килим веднъж седмично